APK in het buitenland


1apkBij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto getest op
veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag
de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten.
De APK is in heel Europa verplicht.


Het is mogelijk om de auto bij een aantal keuringsstations aan de
grens in België te laten keuren. Ook werkt de RWD op verzoek van
de minister van Infrastructuur en Milieu aan een systeem zodat de
keuring in de toekomst ook in Spanje kan plaatsvinden.
Voorwaarde is dat Spanje akkoord gaat met het keuren van
Spaanse auto’s in Nederland. Uitgangspunt is dat het keuren geen
afbreuk doet aan de kwaliteit van het Nederlandse APK-systeem.


De minister van Infrastructuur en Milieu wil een Europese regeling waarbij landen elkaars APK erkennen.
Dit leidt tot minder administratieve lasten voor de inwoners. De minister vraagt hiervoor in Europa aandacht.
De RDW stelt dit aan de orde in het reguliere Europese APK-overleg. 

U bevind zich hier: Tips & Wetgeving in het Buitenland APK regelgeving