APK keuring


1apkBij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto getest op
veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag
de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten.
De APK is in heel Europa verplicht.


Frequenties APK voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
(lichter dan 3.500 kg):

Eerste keer op de weg na 1 januari 2005:
Benzine/elektromotor: eerste APK na 4 jaar, daarna tweede keer na 2 jaar, daarna elk jaar.
Diesel, gas of anders: eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.
Eerste keer op de weg vóór 1 januari 2005:
Alle brandstoffen: eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.
Voertuig ouder dan 30 jaar:
Alle brandstoffen: eens per 2 jaar APK.
Voor het eerst op de weg vóór 1 januari 1960:
Alle brandstoffen: geen APK-plicht.

Autobezitters ontvangen een herinnering voor de APK van de RDW. Ze blijven wel zelf verantwoordelijk voor het ook echt laten keuren van de auto. De autokeuring kan worden uitgevoerd door RDW-erkende garagebedrijven en keuringsstations in Nederland. Deze zijn herkenbaar aan een oranje sticker waarop staat: RDW erkend.


Adviespunten uit keuringsrapport
Op het keuringsrapport moeten naast reparatiepunten en afkeurpunten ook adviespunten aangegeven worden. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw voertuig leiden, maar wel vervangen of gerepareerd moeten worden.
Keuringsrapport in uw auto

Vanaf juli 2008 is het in Nederland niet meer verplicht het keuringsrapport bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport. Daarom is het belangrijk dat u het rapport goed bewaart.
 

U bevind zich hier: Tips & Wetgeving in Nederland APK regelgeving